Historia Koła


Koło w Grodzisku ma już 15 lat. Jesteśmy najstarszym kołem Związku Dużych Rodzin w Polsce. Z inicjatywy i przy współudziale Grodziskiego Koła - nasze Miasto wprowadziło w 2008 r. pierwszą samorządową Kartę Dużej Rodziny. Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku w 2013 r. Zgromadził on ponad 1000 osób. Kolejne Zjazdy organizowane są co roku w innym mieście Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku organizujemy Piknik „Z kocykiem i koszykiem”. W 2016 zorganizowaliśmy cały „Tydzień Rodziny” (3 konferencje, 36 warsztatów). Wprowadziliśmy do Grodziska „Szkołę dla Rodziców”. Od 15 lat realizujemy zadanie gminne "Wzmacnianie roli i funkcji rodziny" . IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku w 2023 roku. W 2023 roku wystartował również u nas pionierski projekt "Family Spot".

 

Zanim powstał Związek Dużych Rodzin, a co za tym idzie Grodziskie Koło w 1996 roku w Grodzisku trzy wielodzietne rodziny mieszkające po sąsiedzku nawiązały ze sobą znajomość i się zaprzyjaźniły. Byli to Państwo Młoccy, Dutkiewiczowie i Krupscy. W sumie w trzech rodzinach wychowywało się 20 dzieci. Przez długi okres dzieci wspólnie muzykowały, bawiły się, chłopcy grali w kosza i piłkę nożną. Wzajemnie podwoziliśmy sobie dzieci na zajęcia. Spotykaliśmy się z okazji urodzin dzieci, na kolędowaniu, urządzaliśmy domowe jasełka, czasem rozszerzone o inne znajome rodziny. To było takie nasze małe Bullerbyn.

Przy okazji licznych spotkań rozmawialiśmy o sytuacji rodzin wielodzietnych. A to był czas, kiedy naprawdę trudno żyło się dużym rodzinom, a polityka rodzinna państwa była… antyrodzinna. Państwo zupełnie nie brało pod uwagę wartości ekonomicznej pracy opiekuńczo-wychowawczej, którą wykonuje się w domu. Rodziny wielodzietne były najuboższą grupą społeczną, a ich pauperyzacja szybko postępowała. Nie było łatwo związać koniec z końcem. Widzieliśmy brak logiki w polityce państwa. Wychowywanie dzieci to jest praca, z której skorzysta w przyszłości całe społeczeństwo. Praca, która ma także wymierną wartość dla społeczeństwa, w tym wartość ekonomiczną. Wartość tej pracy powinno się uwzględnić prowadząc polityką rodzinną. I to była idea, wokół której się jednoczyliśmy.

W 2003 roku w „Liście do Pani” – Miesięczniku Polskiego Związku Kobiet Katolickich – ukazał się wywiad z nami trzema – Magdą Dutkiewicz, Elą Młocką i ze mną. Rozmowa kończy się naszym apelem w sprawie rodzin wielodzietnych: „Chcemy zaapelować do wszystkich, zróbcie co tylko w waszej mocy, by ułatwić życie rodzinom wielodzietnym”.

W różnych miejscach w Polsce tworzyły się środowiska, które dosyć podobnie myślały. Teresa i Piotr Kapelowie, założyli Forum Internetowe, dzięki któremu zaczęliśmy się kontaktować z dużymi rodzinami z różnych miast. W 2007 zarejestrowaliśmy stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Z jednej strony nasze działania były ukierunkowane na rozwiązania ogólnopolskie, a z drugiej wiedzieliśmy, że tę ideę trzeba też zakorzenić na poziomie gminy.

Dlatego już w 2007 roku w oparciu o naszą powiększającą się grodziską grupkę rodzin zorganizowaliśmy w Szpitalu Zachodnim konferencję na temat rodzin wielodzietnych. Zaczęliśmy współpracować z radnymi powiatowymi: Iwoną Wiąckowską i Wojciechem Hardtem. Zaprosiliśmy na konferencję ekonomistę, wówczas doktora, a dziś profesora, Łukasza Hardta, profesora Leszka Boska, dr Irenę Kowalską oraz przedstawicieli lokalnych środowisk działających w obszarze rodziny (Teresę Kucharską- Górską, Ewę Hamman, Kasię Dobrzyńską…). Uzyskaliśmy patronat Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć rodzin wielodzietnych z Grodziska: chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy patologią.

Obecni byli burmistrz, radni. Mogliśmy wydobyć środowisko wielodzietne z białej plamy. Zaistnieliśmy.

Po tej konferencji w 2007 roku poszliśmy do burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego w sprawie programu lokalnej polityki rodzinnej. Chcieliśmy jako Związek pokazać, że zależy nam na budowaniu polityki rodzinnej, że mamy plan działania. Wypisaliśmy, co byśmy chcieli osiągnąć – wybraliśmy jako priorytet Kartę Dużej Rodziny. Pan burmistrz okazał otwartość, dostrzegł racjonalność naszych argumentów. W 2008 roku Rada Miejska uchwaliła wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.

To, co się stało w Grodzisku, zapoczątkowało kulę śnieżną. Nie spodziewaliśmy się tego!

Karta Dużej Rodziny, która narodziła się w Grodzisku, była owocem współpracy między stowarzyszeniem, obywatelami a władzą samorządową. Była to inicjatywa podjęta przez nas, zaakceptowana przez burmistrza i uchwalona przez Radę Miejską. Nasze rodziny podjęły ogromny wysiłek, aby nagłośnić realizację naszego postulatu. Zorganizowaliśmy uroczyste wręczenie pierwszej Karty Dużej Rodziny. Roznosiliśmy plakaty, chodziliśmy do dyrektorów szkół, aby każda rodzina wielodzietna dostała zaproszenie. W efekcie sala nowego Centrum Kultury, dopiero co oddanego do użytku, wypełniła się podwójnie: przybyło około 700 osób. Połączyliśmy to wydarzenie z jasełkami przygotowanymi przez przedszkole nr 2, Grodziski Chór Bogoria Marcina Łukasza Mazura i zespół smyczkowy tworzony przez dzieci z rodzin wielodzietnych. Za Trzech Króli przebrani byli burmistrz Grzegorz Benedykciński, Marcin Łukasz Mazur i wiceprezes Związku Dużych Rodzin - Konstanty Radziwiłł. To był grudzień 2008 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wybuch energii był niesamowity. Po wprowadzeniu Karty opanowała nas euforia i poczucie, że jest to odkrycie, którym warto się dzielić.

Sami siebie nazywaliśmy wtedy Oddziałem Grodziskim ZDR3+. W lutym 2009 roku wybraliśmy Iwonę Wiąckowską na pełnomocnika Oddziału. Organizowaliśmy pikniki , spotkania tematyczne dla rodziców i teatrzyki lub zabawy dla dzieci.

Zapoczątkowaliśmy wtedy długi okres bliskiej współpracy z miastem i burmistrzem w celu propagowania Karty. Grodzisk na parę lat stał się stolicą popularyzowania idei karty i zmiany myślenia o rodzinach wielodzietnych. I zataczało to coraz szersze kręgi. Kartą zaczęły się interesować rodziny z kolejnych miast i podejmowały rozmowy w swoich lokalnych środowiskach z władzami. Jako ZDR ”Trzy Plus” razem z Gminą Grodzisk w 2011 roku zorganizowaliśmy konferencję dla samorządowców w celu propagowania Karty Dużej Rodziny. Obecni byli Pani Prezydentowa Anna Komorowska, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Na spotkaniu było około 300 osób – samorządowców z całej Polski. Były też osoby z zagranicy. To był niezwykle ważny ruch społeczny, oddolny, samorządowy i rodzinny. Postulowaliśmy, by obok lokalnych Kart powstała Ogólnopolska Karta.

W 2013 roku w Grodzisku odbył się I Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Grodzisk stał się wtedy prawdziwą stolicą wielodzietności. Na trzy dni przyjechało tu 1000 osób z rodzin wielodzietnych z całej Polski. Połowę z nich gościli w swoich domach mieszkańcy Grodziska, druga połowa zatrzymała się w hotelach. Było dużo różnego rodzaju spotkań, warsztatów, koncertów, dyskusji, zabaw. Na Zjazd przyjechał prezydent Bronisław Komorowski i na spotkaniu z rodzinami zapowiedział, że zostanie wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Zjazd stał się również wydarzeniem ogólnopolskim w takim sensie, że odbywa się od tamtego czasu corocznie w różnych miastach Polski.

W marcu 2015 roku przewodniczącą koła została Tereska Tworzydło. Koło obok uczestniczenia w ogólnopolskich działaniach na terenie grodziska podejmowało liczne inicjatywy skierowane do mieszkańców miasta. Kontynuowaliśmy organizację pikników, wykładów dla rodziców, klubu mam a także balów bezalkoholowych, przez pewien okres była prowadzona audycja radiowa koła ZDR3+ pt. „Pełna chata”.

W maju 2016 roku organizowaliśmy tydzień rodziny. Odwiedziła Grodzisk Pani Premier Beata Szydło, ogłaszając wprowadzenie programu „Mieszkanie +”. Odbyły się ciekawe panele: jeden dotyczący zdrowia prokreacyjnego i drugi ekonomiczny. Przez cały tydzień trwały zajęcia i warsztaty o tematyce rodzinnej. Mszę św. W kościele św. Anny koncelebrował Kardynał Kazimierz Nycz.

Od 2017 roku nową przewodniczącą została Iza Żylińska. Koło nadal kręciło się intensywnie prowadząc liczne warsztaty, organizując lub współorganizując pikniki. W 2019 przewodniczenie przejął Michał Żyliński. Obecnie coraz więcej rodzin jest zainteresowanych działalnością Koła. Wciąż prowadzimy liczne warsztaty.

W tym roku w dniach 16 – 18 czerwca z sukcesem współorganizowaliśmy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który odbył się w naszym mieście. W trakcie Zjazdu plac przed Mediateką otrzymał nazwę „Plac Karty Dużej Rodziny”, posadziliśmy też szpaler drzew nad rzeką Rokitnicą upamiętniający IX ogólnopolskich Zjazdów.

Od czerwca realizujemy pilotażowy projekt „Family Spot” który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

założycielka i pierwsza prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Joanna Krupska

Kroki milowe

 • 2007 sty

  Powstanie Związku Dużych Rodzin"Trzy Plus"

  ZDR "Trzy Plus" powstał właśnie tu w Grodzisku.

 • 2008 sty

  Grodziska Karta Dużej Rodziny

 • 2013 sty

  I Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

 • 2016 sty

  Tydzień Rodziny

 • 2023 sty

  XI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter