Bezpłatna pomoc prawna dla dużych rodzin.


4 stycznia 2019 r.

Starostwo Powiatu Grodziskiego od 2015 r. organizuje dla mieszkańców punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Od początku tego roku pomoc będzie można uzykać w kilku punktach.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65. rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową. Mieszkańcy mogą liczyć na porady w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Adwokaci i radcy prawni m.in. udzielą informacji o obowiązującym stanie prawnym, wskażą rozwiązania konkretnego problemu prawnego, a także pomogą przy sporządzaniu pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym). Na pomoc mogą również liczyć kobiety w ciąży zwłaszcza w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Bezpłatne porady prawne są świadczone przez powiat oraz organizacje pozarządowe po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu (22) 723 01 68

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

  • Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
  • Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
  • Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

  • Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Źródło: http://grodzisknews.pl/bezplatna-pomoc-prawna-dla-mieszkancow-takze-w-2019-roku/

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1 procent
Newsletter